?ransferi sa aerodroma

Turisti?ka agencija Montenegro Travel Idea nudi usluge transfera

?ransferi sa aerodroma Dubrovnik do odredišta i obratno

Odredište Broj mjesta u prevoznom sredstvu Tip vozlia Minimalna zauzetost vozila Cijena u oba pravca – povratni transfer
Sveti Stefan 1 – 3 Automobil – džip 1 240 ?ura za najam automobila
Budva 6 – 7 Mini bus / 8+1 5 58 ?ura po osobi
Be?i?i 9 – 19 Mini bus /18 +1 8 50 ?ura po osobi
Petrovac 18 – 34 ?utobus 18 42 ?ura po osobi
35 – 48 ?utobus 35 32 ?ura po osobi

?ransferi sa aerodroma Podgorica do odredišta i obratno

Odredište Broj mjesta u prevoznom sredstvu Tip vozlia Minimalna zauzetost vozila Cijena u oba pravca – povratni transfer
Sveti Stefan 1 – 3 Automobil – džip 1 140 ?ura za najam automobila
Budva 6 – 7 Mini bus / 8+1 5 35 ?ura po osobi
Be?i?i 8 – 17 Mini bus /18 +1 9 28 ?ura po osobi
Petrovac 18 – 34 ?utobus 18 23 ?ura po osobi
34 – 48 ?utobus 34 20 ?ura po osobi

?ransferi sa aerodroma Tivat do odredišta i obratno

Odredište Broj mjesta u prevoznom sredstvu Tip vozlia Minimalna zauzetost vozila Cijena u oba pravca – povratni transfer
Sveti Stefan 1 – 3 Automobil – džip 1 100 ?ura po osobi
Budva 6 – 7 Mini bus / 8+1 5 30 ?ura po osobi
Be?i?i 8 – 17 Mini bus /18 +1 9 25 ?ura po osobi
Petrovac 18 – 34 ?utobus 18 20 ?ura po osobi
34 – 48 ?utobus 34 18 ?ura po osobi