Meet MTI team

Mrs. Drekalovi? Dragica

Mrs. Drekalovi? Dragica Vlasnik kompanije Intemonte D.O.O. i turisti?ke agencije Montenegro Travel Idea
Jezik : Engleski
Kontakti : tel. +382 33 461 315 , +382 33 401 915
Fax. +382 33 401 912 , Mob : +382 69 324 476
privatni. Mob. tel. +382 69 030 947
e-mail : manager@montenegrotravelidea.me
Skype : dragica.drekalovic

Mr. Drekalovi? Svetozar

Mr. Drekalovi? Svetozar Izvršni Direktor
Jezik : Engleski, Italijanski i Njema?ki
Kontakti : tel. +382 33 401 915 , +382 33 461 315
Fax. +382 33 401 912 , Mob : +382 69 324 476
privatni. Mob. tel. +382 69 369 948
e-mail : office@montenegrotravelidea.me
Skype : svetozar.mti , cale.petrovac

Mr. Nastasimir – Miško Franovi?

Mr. Nastasimir – Miško Franovi? Menadžer prodaje
Jezik : Engleski i Njema?ki. Licencirani turisti?ki vodi? za Engleski jezik u Crnoj Gori od 1987.
Kontakti : tel. +382 33 401 915 , +382 33 461 315
Fax. +382 33 401 912 , Mob : +382 69 324 476
privatni. Mob . tel. +382 69 583 755
e-mail : mholidays@t.com.me , sale.montenegrotravelidea.me

Mr. Šu?urija Ustabe?ir

Mr. Su?utija Ustabe?ir
Marketing i prodaja
Jezik: Njema?ki
Licencirani turisti?ki vodi? u Crnoj Gori od 2006.
Kontakti : Office tel. +382 33 401 915 , +382 33 461 315
Fax. +382 33 401 912 , Mob. tel. +382 69 324 476
email: sale.de@montenegrotravelidea.me

Miss. Ivana Parapid

Miss. Ivana Parapid
Marketing i prodaja
Jezici: poljski i ruski
Kontakti : Office tel. +382 33 401 915 , +382 33 461 315
Fax. +382 33 401 912 , Mob. tel. +382 69 324 476
email: sale.pl@montenegrotravelidea.me

Mr. Tomaš Vujoševi?

Mr. Tomaš Vujoševi?
Marketing i prodaja
Jezici: engleski i italijanski
Kontakti : Office tel. +382 33 401 915 , +382 33 461 315
Fax. +382 33 401 912 , Mob. tel. +382 69 324 476
email: sale.it@montenegrotravelidea.me

Mr. Aleksandar I?evi?

Mr. Aleksandar I?evi?
Marketing i prodaja
Jezici: francuski
Kontakti : Office tel. +382 33 401 915 , +382 33 461 315
Fax. +382 33 401 912 , Mob. tel. +382 69 324 476
email: sale.fr@montenegrotravelidea.me

Miss. Kristina Vukovi?

Miss. Kristina Vukovi? Rezervacije i smještaj
Jezik : Engleski
Kontakti : tel. +382 33 401 913 , +382 33 461 315
Fax. +382 33 401 912
Mob : +382 69 324 476
e-mail : office@montenegrotravelidea.me

Mr. ?adjenovi? Ratko

Mr. ?adjenovi? Ratko Turisti?ki vodi?
Jezik : Njema?ki i Francuski
Licencirani turisti?ki vodi? za Njema?ki jezik u Crnoj Gori od 1987.
Kontakti : Office tel. +382 33 401 915 , +382 33 461 315
Fax. +382 33 401 912 , Mob : +382 69 324 476
e-mail : mholidays@t.com.me , sale.montenegrotravelidea.me

Mr. Gavrilovi? Miodrag

Mr. Gavrilovi? Miodrag Tour guide
Jezik: Njema?i i Italijanski
Licencirani turisti?ki vodi? za Njema?ki jezik u Crnoj Gori od 1987.
Kontakti : tel. +382 33 401 915 , +382 33 461 315
Fax. +382 33 401 912 , Mob : +382 69 324 476
e-mail : mholidays@t.com.me , sale.montenegrotravelidea.me

Odjeljenje prodaje

Kontakti: tel. +382 33 401 913 , +382 33 461 315
Fax. +382 33 401 912
Mob : +382 69 324 476
e-mail : mholidays@t.com.me , sale.montenegrotravelidea.me